مشکل روغن خوراکی در بازار یزد رفع می شودنعمت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به گزارش خبر بازار نفت در بازار یزد اظهار داشت: مشکل این مشکل در سراسر کشور وجود دارد اما در هفته جاری این مشکل مشخص شد..

وی بیان کرد: سهمیه روغن خوراکی فروردین استان یزد، اعلام نشده بود که یک سهمیه بر اساس جمعیت اعلام شده و کارخانه ها به طور خاص و مباشران نیز به کارخانه معرفی شده اند و با اعلام این سهمیه از سوی وزارتخانه در هفته پیش، مشکلی وجود دارد. تامین روغن خوراکی رفع می شود اما روغن سرخ کردنی در بازار موجود است.

جعفری با بیان اینکه امیدواریم در هفته جاری، مصرف روغن مصرفی در بازار باشد، ادامه داد: این سهمیه در هیچ نقطه ای از کشور در فروردین ماه اختصاص یافته و سهمیه هر ماه را همان ماه اعلام می کنند..

وی، درباره کیفیت برندهایی که ارائه می‌شود نیز عنوان می‌شود: هر ماه برندی از کارخانه‌های منتخب وزارتخانه تعیین و توزیع می‌شود و هر مرتبه، کارخانه‌ها تفاوت دارند..

سرپرست مدیریت نظارت و سازمان جهاد کشاورزی یزد درباره احتمال احتکار روغن در استان و به شدت شدید آن در بازار گفت: تنها دلیل عدم تخصیص سهمیه فروردین بوده و مورد بازرسی از احتکار روغن اعلام نشده است. می‌کند، قابل رصد است و مشخص می‌شود که به هر فروشگاهی چه سهمیه اختصاص یافته و چقدر فروش داشته باشد.