مزاحمت برای پرویز پرستویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهر خیراندیش در داخل آمریکا +تصاویر حرکتیبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، حضور «پرویز پرستویی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «گوهر خیراندیش» در داخل {مراسم} اکران تصاویر حرکتی «{داستان}‌های هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب‌روز» در داخل لس‌آنجلس، همراه خود حواشی در کنار بود. ویدیوئی به همین دلیل مزاحمت‌ها برای پرویز پرستویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهر خیراندیش در داخل آمریکا تفسیر می کنید.