مرکز نوآوری و خلاق در دیوان محاسبات راه اندازی می‌شودبه گزارش بازار، مهرداد بذرپاش در نشستی با نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور با تاکید بر حرکت در مسیر هرچه هوشمندترشدن دستگاه‌های مختلف به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام خدمات، به کارگیری مکان‌های نخبگانی و خبرگانی در حل مسائل و تنظیم‌گری و نظارت بر نوآوران. را از بایدهای حکمرانی جدید دانست.

کل محاسبات کشور با اشاره به الزامات نظارت هوشمندسازی و توسعه سرمایه انسانی در زمینه تحول در فناوری های نظارتی، اعلام کرد: با راه اندازی مرکز نوآوری و خلاق، شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری حکمرانی (Gov.tech) و فناوری تنظیم گری ( Reg.tech) در این نهاد نظارتی حضور و پررنگی خواهند داشت.

لازم به ذکر است این مرکز با همکاری معاونت و فناوری جمهوری و با هدف علمی هدف “دیوان فناورانه مردم پایه” به زودی در دیوان محاسبات کشور راه اندازی شد.