مدیریت بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش ناشی از منابع می‌شودبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، حسن گلمرادی، عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و کارشناس امور اقتصادی در خصوص تصویبیه شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه های حرفه ای بانک مرکزی در بررسی صلاحیت داوطلبان بانک مرکزی گفت: این موضوع اقدامی شایسته به شماره می‌رود. . امر مدیریت بدون داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش تخصصی باعث اتلاف منابع بوده و سازمان‌ها را در رسیدن به اهداف و آرمان‌ها با مشکل می‌سازد. در تمام برعهده گرفتن یک امر کوچک نیز احراز صلاحیت داوطلبان صورت می‌گیرد به این معنی که ضوابط و ویژگی‌های تخصصی برای داوطلبان ارزیابی می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: بانکداری و مدیریت این حوزه دهه‌هاست به دلیل تخصصی و پیچیده شدن نیازمند دانش و صلاحیت حرفه‌ای است. اگر بخواهیم با یک مثال بسیار ساده این موضوع را بیان کنیم به این صورت است که شاید برای حرکت دادن یک درشکه و یا یک خودروی معمولی به دانش، تجربه و تخصص بالا نباشد ولی کسی منکر این موضوع نیست که به حرکت در آوردن یک موضوع باشد. هواپیما در فضا توسط خلبانان نیازمند دانش تخصصی، تجربه و صلاحیت حرفه ای است. بدون شک مدیریت امور بانکی امروز بسیار بیشتر شبیه راندن هواپیما در فضا است تا حرکت یک درشکه. بنابراین احراز صلاحیت حرفه‌ای و دانش تخصصی برای داوطلبان کار مدیریتی بانکی شرط لازم و مرکزی برای این کار بوده است و اقدام به بانک در جایگزینی آموزش‌ها و آزمون‌های تخصصی برای احراز داوطلبان پست‌های مدیریتی و در آینده، حتی برخی از کارگاه‌های تحقیقاتی قابل توجه است.

این استاد دانشگاه در این خصوص یادآور شد: در دنیا برای احراز پست تحویل داری شعبه بانک، دریافت گواهی نامه تخصصی مورد نیاز آن کار را ارائه می کند برای مثال یک کارمند تحویل داری که بر فرض با دانش مشتری و قوانین مبارزه با پولشویی آشنایی ندارید. باشد، در این وی نه تنها امکان جذب مشتریان جدید را برای بانک فراهم نمی‌کند، بلکه بانک را می‌توان با ناآگاهی خود در معرض شهرت قرار داد.

گلمرادی درادامه بیان کرد: آموزش و سنجش دانش روز و صلاحیت مدیران حرفه ای و دست اندرکاران بانکی از طریق مدارک و گواهینامه های حرفه ای و جایگزینی آن ها با ویژگی های غیر تخصصی و سلیقه ای، امری بسیار مفید و ضروری برای ارزیابی می و تصمیم بانک مرکزی در این مسیر جدایی از کم و کیف موضوع یک گام و حرکت رو به جلو است.