محدودیت سنی ارسال حجاج ۶۵ سال است| خدمات مسافرتی با آبله میمون گزارش نشده استبه گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسن خوشخو سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان کشوری در شرایط ویژه و ضوابط حج ۱۴۰۱ گفت: حجاج بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت باید سه دوز واکسن را تزریق کنند و به افراد اعزام شوند. بالای ۶۵ سال به حج بر اساس ضوابط کشورعربستان ممنوع شده است.

سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان وزارت کشور در ادامه افزود: با توجه به توافقات انجام شده با کشور عربستان واکسن سینوفارم مورد تایید قرار گرفته و با تمهیدات لازم از سوی سازمان حج و وزارت بهداشت گواهینامه لازم به حجاج ارائه خواهد شد.

خوشخو در ادامه با اشاره به کاهش میزان پروازی در دنیا خاطر نشان کرد: بسیاری از ارتباط های پروازی را حذف کرده اند و فقط QR-Code واکسن مهم است.

سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمانی کشوری در مورد آبله میمون گفت: با توجه به اینکه مسئولیت ورود به سیاست رعایت الزامات بهداشتی برعهده وزارت بهداشت است، آماری از انجام آبله میمون اعلام نشده است.

خوشخو در ادامه بیان کرد: در حال حاضر 150 پرواز درهفته از کشور به عتبات است و از تمام شهرهایی که درخواست می کنند و زائر وجود داشته باشد، حفظ شود. سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط با سفر اربعین نیز گفت: با توجه به اینکه در ایام اربعین پیک یک هفته باید انجام شود.