مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری دریایی و بندریبه گزارش بازار، سعید خورسندی گفت: از زمان راه اندازی سامانه درگاه ملی بالغ بر 354 مورد درخواست مجوز مجوز به این سامانه ارسال شده که حدود 10 درصد از این مجوزها صادر شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی گفت: همه مجوزهای ۱۸ واحدی که سازمان بنادر صادر می‌کند هم اکنون در دولت ملی هوشمند قابل دسترسی است که مهم‌ترین مجوزهای آن مربوط به کارگزاران و امور مربوط به خدمات فنی مهندسی دریا و بنادر است.

سعید خورسندی همچنین از ارائه کلیه خدمات این سازمان از طریق درگاه واحد الکترونیکی دولت هوشمند خبر داد و گفت: این درگاه از ۳ سال قبل شروع به کار کرد.

خورسندی با بیان اینکه مجوزهای مربوط به کشتیرانی و بارگیری از طریق سامانه قابل دریافت است، گفت: این سامانه همه خدمات مورد نیاز مسافران در حوزه های بندری و دریایی و دریافت مجوزهای مورد نیاز کاربران از مجوزهای مورد نیاز مهندسی و خدمات مربوط به کالا را انجام می دهند. می دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی گفت: خدمات الکترونیکی این سازمان در حوزه امور حاکمیتی، کالا و کشتی عرضه می‌شود.

خورسندی گفت: در حوزه بندری نیز از طریق سامانه جامع بندری همه خدمات خدمات مختلف دریایی به کاربران ارائه می‌شود.