مجموعه دولت احیای بافت‌های فرسوده باشد| زیرساخت های شهری در بافت های فرسوده وجود داردبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، غلام رضا شریعتی اندراتی، در رابطه با توجه به بازآفرینی مناطق بافت فرسوده گفـت: در حال حاضر احیا و نوسازی بافت های و نوسازی فرسوده در ساخت شهرک های جدید به دلیل وجود زیرساخت های شهری و مراکز خدماتی. مانند بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی، نیروی مدیریت، حمل و نقل، آب و برق و گاز، هم به صرفه تر بوده و هم ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اولویت اول دولت باید احیای و نوسازی بافت های فرسوده باشد، اظهار کرد: اگر به مالکان بافت های فرسوده باشد، مناسب است با بازپرداخت، بسیار ارزشمندتر و بهتر از هزینه هایی باشد که برای آن ها استفاده شود. ساخت معابر و زیرساخت شهرهای جدید هزینه می‌شود.

وی افزود:در حال حاضر در حوزه انتخابیه بنده مسکن مهری ساخته شده است که حدود 5 کیلومتر با شهر فاصله دارد اما هنوز مدرسه، مدرسه و از حداقل ملزومات شهری و زیرساختی محروم بوده و برای ایجاد این مراکز نیازمند میلیاردها تومان است. در حالی که اگر مبالغ را در فرسوده به صورت بافتی انجام دهید، از مشکلات و آسیب های اجتماعی نیز جلوگیری می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: بنده معتقدم دولت باید خود را بر روی احیای بافت های فرسوده شهرهای بزرگ گذاشته و بسیاری از مشکلات مردم را حل کند.