مجلس از افشاگران انتقادات بورسی حمایت می‌کندبه گزارش بازار، احسان ارکانی گفت: سوت زنی به سلامت اداری، اقتصادی و مبارزه با مفسد در تمام حوزه ها کمک می کند و باید در همه دستگاه ها حمایت کند و اگر هرکسی می تواند نامطلوبی می کند، باید هشدار دهد.

او می‌گوید: شاید سوت زنان مورد هجمه سو استفاده‌کنندگان آن حوزه قرار بگیرند، اما نباید این هجمه باعث دلسردی آن‌ها شود. .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد حمایت ناشران نیز قانونی گفت: در مجلس برای حمایت از ناشران بحثی مطرح شده است، اما اگر واقعاً فعالان حوزه بورس احساس می‌کنند که قانوناً قانونی وجود دارد و باید قانون اصلاح شود، می‌توانند به نمایندگان مجلس منعکس شوند. تا ما نسبت به رفع خلاهای قانونی اقدام کنیم. اصولاً خلا قانونی را درگیر در آن حوزه می‌کنند واقع بینانه متوجه می‌شوند و به ما منعکس می‌کنند.

او می‌گوید: در قالب هیأت تحقیق و تفحص از بورس می‌کنیم و تمام متخلفان را در بورس می‌شوند، شناسایی کنید.