مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی


بازار گروه استانها: جلسه کارگروه شورای شورای دولت و بخش ویژه استان صبح امروز به منظور بررسی موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی های مالیات بر ارزش افزوده فعالان استان و بررسی عدم لزوم استفاده از موسات حسابرسی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود.

فعالان اقتصادی طلب ۱۰ تا ۲۰ مالی از دولت دارند
انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: فعالان اقتصادی بر خلاف ۱۰ تا ۲۰ میلیاردی که از دولت و قادر به اخذ آن نمی‌باشند، در پایان سال مجبور به تعیین تکلیف مالیات بر ارزش خود هستند.

سیدباقر شریف زاده افزود: در زمان پرداخت این مالیات از این مبلغ به صورت نقد و بخشی دیگر تقسیط می‌شود که در آذربایجان شرقی این تقسیط بین ۳ تا ۸ ماه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی زمان تقسیط یک جریمه صد درصدی می‌کند و سپس با اعمال ۸۰ درصد بخشودگی، ۲۰ درصد آن مطالب را می‌کند.

رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی گفت: با توجه به شرایط موجود این موضوع یک وام با سود ۲۰ درصدی برای فعال اقتصادی می‌کند و حمایت از تولید نیست.

شریف زاده اضافه می کند: موضوع دیگری در خصوص لزوم استفاده از حسابرسی است که توسط سازمان امور مالیاتی برای واحدها تکلیف می شود در این زمینه با توجه به اینکه ممیزهای مالیاتی در پرداخت های خود از برگه های حسابرسی استفاده نمی کنند و مورد قبول بانک ها نیز نیستند، بنابراین برگه های آن نیست. حسابرسی صرفاً یک بار مضاعف مالی بر واحدهای تولیدی ایجاد شده است.

وقتی فاکتورهای خرد دردسرساز می‌شوند
مشاور دبیرخانه شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: در حوزه پیمانکاری به لحاظ ماهیت کار با یک سری مشکلات از جمله بحث فاکتورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده می شود. گاهی اوقات اعداد و ارقام و فروشگاه‌های طرف حساب در شرایطی هستند که امکان اخذ فاکتور وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود، فاکتورهای خرد در صورت فصلی به صورت تجمعی درج شوند.

مصطفی بهنیا ادامه داد: در زمان حل به اظهارنامه مالیاتی، رقم با مجموع هزینه کرد که در فصلی مشخص می‌شود، تفاوت زیادی با وجود می‌آید.

  مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی

مشاور دبیرخانه شورای گفتگو اظهار داشت: از طرف دیگر مقدار تجمع بیشتر باشد به عنوان هزینه پذیرفته نمی‌شود. این چالش تا زمانی که الزامی برای استقرار پایانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌ها وجود داشته باشد، خواهد داشت. نتیجه این، به وجود آمدن جرائم در ارزش افزوده و صورت چالش فصلی خواهد بود. باید تا اجرای کامل طرح استقرار پایانه‌های فروشگاهی، برای جرائم چاره‌ای اندیشید.

جرائم تقسیط بدهی های مالیات بر ارزش افزوده به معضل بزرگی تبدیل شده است
نماینده انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده به معضل بزرگی تبدیل شده است. اداره امور مالیاتی بعد از اخذ اصل مالیات بر ارزش افزوده همه جرائم غیرقابل‌قبل بخشودگی را نیز می‌کند.

مهدی پورنصیر ادامه داد: بعد از تقسیط ۶ یا ۸ ماهه، چکی به مبلغ جریمه در وجه اداره امور مالیاتی می‌کند و تا پایان اقساط، این چک را نزد خود نگه می‌دارد و بعد از اتمام اقساط در خصوص اینکه این جرائم شامل بخشودگی است یا می‌شود. خیر، تصمیم گیری می کند.

نماینده انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای بهره مندی از واحدهای تولیدی از لحاظ شرایط سختی تعیین شده است، تاکید می شود: در مورد هزینه های حسابرسی، جامعه آرای رسمی طبق بخشنامه آخرین اعلام، حق الزحمه حسابرسی باید نسبت به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یابد. ۷۰ درصدی داشته باشد که این موضوع نیز هزینه مضاعفی را برای واحدهای تولیدی تحمیل خواهد کرد.

تقسیط و بخشودگی جرائم در اختیار کشور است
مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز گفت: در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم هر سال از سوی سازمان بخشنامه‌های صادر می‌شود که اختیارات لازم را در کل کشور رعایت کند.

غلامعلی چراغی افزود: ماده معدنی (167) تقسیط تا 36 قسط از تاریخ صدور برگ قطعی پیش بینی شده ولی بر اساس سیاست سازمان و دوره های بعدی در راه است، تقسیط در استان 12 ماهه است. صرفاً در شرایط خاص برای برخی واحدها در ماده (۱۶۷) مساعدتی اعمال می‌شود.

معاون کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: در گذشته روال مدیر به گونه‌ای بود که هنگام تقسیط، به عنوان جرائم دیرکرد با سررسید یکی دو ماه بعد از اتمام در نظر می‌گرفت و از ارباب رجوع می‌خواستیم بعد از پایان اقساط به ما مراجعه می‌کرد. درخواست بخشودگی داشته باشید.

چراغی افزود: در نامه جدید ذکر شده است، در زمان تقسیط، جرائم کاهش و تعداد اقساط محاسبه شده و مقدار کمی تقسیط (5/2 درصد در ماه جریمه آسیب) و سپس بر اساس بخشنامه، بخش های اجرایی و از صد درصد جرائم، 80 درصد. تا 90 درصد حذف و برای 10 درصد باقیمانده زمان تقسیط، اقساط، اصل مالیات، اصل بدهی وصول شود.

وی ادامه داد: در بخشنامه امسال پیش بینی شده، در زمان تقسیط مالیات و اخذ چکهای تقسیط اگر چکی برگشت خورده باشد، اداره کل موظف است تمام چک‌هایی را که هنوز زمان سررسید آنها نرسیده است، برای اجرا ارسال کند. بر اساس بخشنامه جدید، اختیارات مدیرکل در مورد ارزش افزوده تا ۶ قسط است.

مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید حسابرسی در ماده (272) قانون مالیاتهای پیش بینی شده است و شرکتهای مستقیم دولتی مکلف به انجام آن هستند، گفت: برای یک سقف خصوصی مشخص شده است که آخرین سقف برای فروش بالای هشت میلیارد تومان است. و ارزش دارائی بالای ۱۵ میلیارد تومان است.

چراغی با توجه به موضوعی که در حال حاضر در حال حاضر با بالارفتن ارقام تقریباً مشمول همه شده است، اضافه می شود: از سال 88 به بعد به عنوان موضوع حذف شده است و گزارش های حسابرسی با ذکر حسابرسی تطبیق داده شده و با استناد به تفکیک و صورت های مالی. صورت می‌گیره.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد دفاتر صرفاً برای رد دفاتر نوشته می‌شود تا شامل جریمه نشوند ولی دفاتر که کامل بوده و دارای اسناد و مدارک کافی است رد نمی‌شوند. اولویت در ماده (97) قانون مالیات‌ها، تعیین مالیات از طریق پرداخت به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده، تسلیمی مستقیم یا به دست آمده است.

چراغی با اشاره به این که بیشتر از مواردی است که ما باید مطالبی را که مدارک اسنادی هستند، استفاده کنیم، اضافه کنید: موضوع حسابرسی شامل ماده واحده است و حذف آن اختیارات ما نیست.

وی ادامه داد: در جرائم (169) در بررسی ها با سقف کوچک، ثبت تجمیعی غیرقانونی نیست و در حد معقول برای فاکتورهای خرده ریز که به عنوان مصرف کننده نهائی تلقی می شود، قابل قبول است.

مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی افزود: در مودیان که به زودی راه‌اندازی می‌شود، این مشکلات بیشتر از جمله تمام فروشنده‌هایی که فاکتور صادر می‌کنند، صادر می‌کنند.

مشاور حقوقی اتاق تبریز نیز گفت: به موجب قانون پنجم برنامه توسعه، اخذ هر گونه وجه از هر شخصی نیاز به الزام قانون دارد.

ناصر امامی افزود: در مورد مشابهی که شهرداری تبریز عوارضی اخذ می‌کند و سپس برای تقسیط آن تادیه می‌شود دیوان این موضوع را نقض کرد. نباید در توافق، جریمه مطرح شود این موضوع خلاف قانون و خلاف شرع است.

دبیرخانه شورای استان همچنین گفت: بر اساس ماده ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی موظف به راه اندازی سامانه جامع امور مالیاتی ظرف سه سال است که بر خلاف گذشت بیش از ۲ سال از زمان تعیین شده، عملیاتی می شود. نشده است.

نسرین سید درخشانی تاکید کرد: عملیاتی نشدن این سامانه، واحدهای تولیدی که اطلاعاتشان همیشه شفاف است و نقشی در عدم راه اندازی این سامانه را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین افزود: راه اندازی این طرح برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی باید انجام شود بنابراین هر دو موضوع مطرح شده، در جلسه موضوع آتی شورای گفتگوی استانی طرح خواهد شد.