مافیای صنعت پتروشیمی باقی مانده از دولت قبل در بدنه دولت نفوذ کرده استبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حبیب آقاجری، با انتقاد از انتصاب مدیران پروازی و غیربومی برای صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر، گفت: در ابتدای دولت سیزدهم آقای رئیسی، حذف مدیران غیربومی و پروازی را به مردم خوزستان داد و یکی از آنها. شعارهای ایشان در انتخابات نیز همین بود.

نماینده بندر ماه، امیدیه، هندیجان و امام خمینی(ره) در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع رسیدگی به امور وزارت تعاون، کار و رفاه شهر اجتماعی شورای مرکزی جمهوری، تصمیم به انتصاب مدیران غیربومی برای صنایع پتروشیمی است که با اعتراض به این موضوع. حق مردم همراه بوده و اصلا قابل قبول نیست.

وی با انتقاد نسبت به انتصابات در صنایع زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: به نظر می‌رسد مافیای صنعت پتروشیمی باقی مانده از دولت قبل، در بخشی از بدنه این وزارتخانه نفوذ کرده و در شرکت‌های مدیران غیربومی و پروازی نقش ایفا می‌کنند. .

آقاجری افزود: در شهرستان بندرماه و در حوزه انتخابیه، جوانان و مدیران توانمند بسیاری از مدیرانی هستند که مدیران را دارند، اما می‌توانند آقای عبدالملکی از زمان تصدی وزارت، از میزان استفاده از این افراد استفاده کنند و دائماً در حال حاضر در حال پرواز مدیران این شرکت‌ها باشند. سمت های مختلف است.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم مظلوم خوزستان، بندرماهشهر و بندر امام خمینی(ره) از ریاست جمهوری انتظار دارند نسبت به تصمیم گیری های خود و به کارگیری مدیران شایسته بومی توجه و اهتمام ویژه داشته باشند.