لژیونر سراسری‌پوش در داخل حفاظت راستبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، همراه خود حضور کریستین اریکسن در داخل برنتفورد، پیش‌سوراخ بینی می‌شد کدام ممکن است جا برای سامان قدوس در داخل ترکیبی این خدمه شایسته شود. بخصوص کدام ممکن است به همین دلیل وقتی اریکسن به اینجا رسید، برنتفورد {نتایج} درخشانی خرید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه این هافبک ماهر دانمارکی نیز توانست درخواست شده است‌های کادرفنی را به موثرترین تعیین کنید قابل انجام در داخل پایین مشارکت در بدهد. قدوس بعد به همین دلیل حضور اریکسن، ۵ هفته متوالی به ساده روی نیمکت نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین تفریحی به انگشت نیاورد.
توماس فرانک مثل چندین معلم یکی دیگر ترجیح داد انگشت به ترکیبی خدمه دریافت کرد نزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدوس را حتی خوب {دقیقه} هم به پایین نفرستد. با این وجود هفته در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی تفریحی برنتفورد برابر واتفورد گره خورد، فرانک قطعنامه گرفت سامان را جانشین یوان ویسا، گوش کناری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل کنگوی برنتفورد تدریجی. اتفاقی گزارش نتیجه نهایی بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی برنتفورد عملکرد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مسأله باعث شد به همان اندازه قدوس تا حد زیادی به همین دلیل در گذشته به ترکیبی غالب در دید شود.
برای لذت بردن همراه خود تاتنهام ونیو استادیوم- ورزشگاه بی نظیر برنتفورد- را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل دیدارهای هفته سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم لیگ برتر برگزار شد، توماس فرانک همراه خود یک استراتژی جدیدترین تیمش را {راهی} پایین کرد. سیستم غالب برنتفورد ۲-۵-۳ بود کدام ممکن است نکته جلب توجه اصلاح پست قدوس بود. توماس فرانک به همین دلیل سامان به‌عنوان مدافع- هافبک سمت راست استفاده بیشتر از کرد به همان اندازه این شرکت کننده برای نخستین موارد حضور {در این} قلمرو به همین دلیل پایین را تخصص تدریجی. تخصص‌ای کدام ممکن است سودآور هم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدوس توانست فرامین توماس فرانک را به همان اندازه {دقیقه} ۷۸ پایین حضور داشت، با بیرون نقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست مشارکت در بدهد. {در این} {دقیقه} به همین دلیل تفریحی هم قدوس به‌چه چیزی مسئول چه چیزی بود خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوندگی بیش به همین دلیل حدی کدام ممکن است داشت، جای تمیز کردن با یوان ویسا داد به همان اندازه این شرکت کننده گزینه جایگزین برای هافبک ایرانی برنتفورد شود.
قدوس همراه خود احتساب این تفریحی، روی هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱، ۱۷ موارد در داخل ترکیبی برنتفورد قرار گرفته، ۵۲۷ {دقیقه} در داخل پایین حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گل هم برابر برنلی به ثمر رسانده. نکته جلب توجه کسب اطلاعات در مورد قدوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح پست او می رود مقابل تاتنهام، رویارویی همراه خود سون هیونگ مین بود. گوش چپ اهل کره‌جنوبی تاتنهام کدام ممکن است به همان اندازه در گذشته به همین دلیل این تفریحی، در داخل ۳۰ دیدار شخصی ۱۷ گل زده بود با این وجود در داخل ونیو استادیوم نتوانست به همین دلیل پسِ قدوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری او می رود همراه خود مدس راسموسن- استاپر سمت راست برنتفورد- بر بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام fiddling با جذب می کند با بیرون گل منجر به.
قدوس پیش‌تر سابقه تقابل همراه خود سون را در داخل ترکیبی خدمه سراسری ایران مقابل کره‌جنوبی داشت. بعد از همه همراه خود این تمایز تفریحی‌های سراسری، او می رود هافبک نفوذی ایران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سون گوش چپ. این موارد با این وجود 2 شرکت کننده آسیایی دوئل‌های متعدد همراه خود هم داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام این قدوس بود کدام ممکن است سون را ناکام گذاشت. با اشاره به حضور سودآور قدوس {در این} پست، احتمالاً توفیق مجبور نصیب خدمه سراسری ایران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روزهایی کدام ممکن است تنها واقعی قابل اعتماد محرمی را در داخل حفاظت راست {داریم}، اسکوچیچ قطعنامه بگیرد به همین دلیل وجود سامان {در این} پست استفاده بیشتر از تدریجی.

منبع مفید: ایران ورزشی

انتهای پیام/