لغو الزام صادرکننده به ارائه ارزی در سامانه نیما عامل کاهش شتاب افزایش نرخ ارزبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه عضو کمیسیون، بودجه و بودجه مجلس، با اشاره به اعلام بانک در خصوص درخواست پیشنهادی در سامانه نیما از سوی صادرکنندگان محسن گفت: دولت از سال 97 با سیاست سیاسی، انحصاری را در مبادلات ارزی ایجاد کرد و این اقدام مداخله در روند طبیعی بازار آرزو و حذف برخی نهادها مانند صرافی ها از نتیجه بود.

وی ادامه داد: ایجاد سازوکار سامانه نیمایی و ایجاد ارزی عملی یک خود تحریمی را در خصوص در کشور ایجاد کرد. در صورتی که طی چهل سال گذشته علی‌رغم تحریم‌های سخت سال ۹۲ و جنگ تحمیلی همیشه به دلیلی برای چرخش مشکلی وجود ندارد.

زنگنه تاکید کرد: دولت دوازدهم با هدف کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج ارز و یا جلوگیری از عدم بازگشت ارزی به کشور با اعلام این موضوع که حدود 28 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار ارز واقعی به کشور باز گشته است، فضایی را در جامعه ایجاد کرد و در ادامه با این فضاسازی تبلیغاتی و آماده کردن اذهان سامانه نیمایی را راه اندازی و صرافی ها را از دریافت ارزآوری ممنوع کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: دولت صادرکننده را مجبور به تحویل آزمایشی در سامانه نیمایی کرد و از سوی دیگر واردکننده را نیز به تامین نیاز مورد نیاز خود از این سامانه کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که چند ایراد بزرگ داشت، بیان کرد: با این اقدام دولت تمام مجاری مبادله آرزویی که در دوران تحریم ها وجود داشت و صرافی ها و بخش خصوصی را که نقش عمده ای در تامین ارز دارد. کشور، به یک معنا حذف شدند.

وی افزود: همچنین تفاوت نرخ ارز در سامانه نیمایی و بازار آزاد به حدود 5 تا 7 هزار تومان رسید و این موضوع باعث شد تا در سامانه نیما برای اجرای عملیاتی در سامانه نیما برای اجرای عملیات اقتصادی غیرقابل استفاده و هزینه برای افزایش تولید و به نوعی افزایش پیدا کند. انحصار ایجاد شده، تبدیل به یک مانع برای صادرکننده شود.

زنگنه این تاکید کرد: معضل دیگر بود که خیلی اوقات واردکننده بعد از مراجعه به سامانه نیما قادر به تامین منابع مورد نیاز خود نمی شود و براین مورد استفاده در سامانه نیما افزایش پیدا می کند و همین موضوع را با حرکت بازار آزاد افزایش می دهد. نرخ ارز شد.

کمیته اصلاح قانون بودجه مجلس بیان کرد: از حدود دو سال پیش اعلام کرد که بانک مرکزی با اختیار داشتن دو می تواند در جهت منطقی کردن نرخ ارز مورد نیاز را انجام دهد. مسدود بازار آرزوی فردایی و لغو محدودیت صرافی ها برای خرید آرزوی واقعی و عدم الزام صادرکننده به ارائه ارز خود در سامانه نیما می تواند در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس لغو ممنوعیت ارائه ارزی به صرافی ها را توسط بانک مرکزی اقدامی برشمرد و گفت: عملکرد ما اعلام می کند، اما اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاها که تا حدودی در حوزه مورد نظر است. مشکلاتی را ایجاد کرد، بهترین راه این است که دولت در بازار ارز نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: تصمیم بازار جدید دولت به دلیل این که می‌تواند به راحتی امکان‌پذیر باشد، به راحتی می‌توان از طریق صرافی‌ها، نرخ رشد شتاب را به دست آورد.