لزوم ارائه مشوق به سرمایه گذاران صنایع پایین دستی پتروشیمیبه گزارش بازار، رضا نکویی حمایت از صنایع میاندستی و پایین‌دستی پتروشیمی را همسو با ارزش ارزشی کامل دانست و گفت: می‌توانم با ارائه مشوق‌ها، پیشنهاد خوراک و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون به صنایع توسعه تکمیلی کمک کرد.لزوم. ارائه مشوق به سرمایه گذاران صنایع پایین دستی پتروشیمی

وی افزود: ارزش کامل به‌عنوان یک راهبرد با هدف کاهش تولید محصولات خام و تولید محصولات نهایی تولید خواهد شد. بیشتر در صنعت پتروشیمی ایران محقق می‌شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه طراحی و اجرای پروژه‌های صندوق تخصصی مادر از سوی مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف تامین صنایع مالی پتروشیمی با جدیت در حال حاضر، گفت: ایجاد این سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را شتاب بخشد.

نکویی داد: رایزنی‌ها با صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هلدینگ‌های پتروشیمی تداوم دارد و امید است که بتوانیم صندوق مادرپروژه را تشکیل دهیم و از طریق بورس و قوانینی که درصدی از فروش مجتمع‌ها را برای توسعه داخلی صندوق‌ها ایجاد کنیم. بیاوریم.