لازم الاجرا بودن افزایش حقوق برای مستمری بگیران تامین اجتماعی| به ابهامات باید پاسخ داده شودعلی بابایی کارنامی، در رابطه با افزایش حقوق کارگری بازار، گفت: ماده 96 قانون حقوق اجتماعی، میزان مستمری، مستمری بگیران سازمان های اجتماعی و حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نباید از حداقل حقوق برخوردار باشد. مصوب همان سال کارگر کمتر باشد.

این مجلس تجربی تاکید کرد: شورای عالی کار باید در هیئت دولت هم تصویب شود و بر اساس اصولی که داشتیم، پیش‌بینی می‌شد که تصمیم دولت تصویب شود.

بابایی کارنامی اظهارداشت: امسال یک تفاوتی اتفاق افتاد مبنی بر اینکه هیئت دولت برای حداقل حقوق و دستمزد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد را در نظر گرفت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اسلامی بیان کرد: همچنین هیئت دولت حقوقی را تصویب کرد که برای مشمولانی که میزان دریافتی آنها از کمترین میزان بیشتر باشد، ۱۰ درصد حقوق اعمال می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: برای ما قانون الخطاب است و باید دقیق و کامل اجرا شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین باید به دغدغه‌ها و سوالات تشکل‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی که در مورد نحوه افزایش خود ابهام دارند، پاسخ داده شود.