قیمت پول خارجی آزاد در لحظه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدولبه گزارش وب خبری تهران نیوز، هزینه دلار آمریکا در داخل ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در داخل حالی ادعا شد کدام ممکن است هزینه دلار آمریکا نسبت به فینال پیشنهادات یک زمان کوتاه اصلاح کشف شد. قیمت سبک ها پول خارجی در داخل الگو پیشنهادات در لحظه {بازار} آزاد در داخل جدول {زیر} آمده است.

جدول هزینه پول خارجی آزاد در لحظه پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

قیمت ارزها

هزینه اقامت اصلاح همانقدر کم اساساً بیشترین زمان
دلار آمریکا ۲۸۰,۳۸۰ (۰.۳۷%) ۱,۰۳۰ ۲۷۹,۲۰۰ ۲۸۱,۱۰۰ ۱۹:۵۹:۵۵
یورو ۲۹۶,۱۰۰ (۰.۵۵%) ۱,۶۲۰ ۲۹۵,۲۷۰ ۳۰۰,۸۴۰ ۱۹:۵۹:۵۵
کیلو {انگلیس} ۳۵۱,۶۰۰ (۰.۲۷%) ۹۶۰ ۳۵۰,۹۰۰ ۳۵۴,۴۶۰ ۱۹:۵۹:۵۵
درهم امارات ۷۶,۴۵۰ (۰.۵۸%) ۴۴۰ ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۷۳۰ ۱۹:۵۹:۳۹

انتهای پیام/