قیمت طلا امروز 29 تیر 1401 + جدولبرای گزارش دادن شبکه خبری تهران نیوزآخرین قیمت طلا در 20 ژوئیه 1401 تهران نومی بینید

نزدیک به قیمتتغییر دادنحداقلبیشترینزمان
طلا انیسون1,742.34(۰%) ۰1,741.131,742.6418 جولای
انیسون از نقره۱۹.۳۱(۰%) ۰۱۹.۲۹۱۹.۳۳18 جولای
طلای 18 عیار۱۳, ۸۴۵, ۰۰۰(۰%) ۰۱۳, ۸۳۶, ۰۰۰۱۳, ۸۵۷, ۰۰۰18 جولای
طلای 24 عیار۱۸, ۴۶۰, هزار(۰%) ۰۱۸, ۴۴۸, ۰۰۰۱۸, ۴۷۵, ۰۰۰18 جولای

انتهای پیام/