قیمت طلا امروز 27 خرداد 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانآخرین قیمت طلا در 17 ژوئن 1401 در تهران جدیدمی بینید.

نزدیک به قیمتتغییر دادنحداقلبیشترینزمان
مردان طلایی۱,۸۴۱.۵۱(۰.۵۲%) ۹.۶۶۱,۸۴۱.۲۱۱,۸۵۷.۷۰۲۱:۵۹:۴۸
آناناس نقره ای22.08(۰.۷۳%) ۰.۱۶۲۱.۹۰۲۲.۵۱۲۱:۵۹:۴۸
طلای 18 عیار۱۴, ۲۹۳, ۰۰۰(۰۸.۰۸%) ۱۱,۰۰۱۴, ۲۴۴, هزار۱۴, ۳۵۵, ۰۰۰۱۹:۵۹:۰۲
طلای 24 عیار۱۹, ۰۵۷, ۰۰۰(۰۸.۰۸%) ۱۵,۰۰۱۸, ۹۹۲, ۰۰۰۱۹، ۱۴۰، ۱۰۰۱۹:۵۹:۰۲

انتهای پیام/