قیمت طلا امروز 22 تیر 1401 + جدول



برای گزارش دادن شبکه خبری تهران نیوزآخرین قیمت طلا در 13 ژوئیه 1401 تهران نومی بینید

نزدیک به قیمتتغییر دادنحداقلبیشترینزمان
طلا انیسون۱,۸۱۰.۸۱(۰%) ۰۱,۸۰۵.۲۸۱,۸۱۰.۸۱11 جولای
انیسون از نقره۱۹.۸۹(۰%) ۰۱۹.۸۵۱۹.۸۹11 جولای
طلای 18 عیار۱۴, ۲۳۵, ۰۰۰(۳۷.۳۷%) ۳۳۷۰۰۰۱۴, ۲۲۸, ۰۰۰۱۴, ۵۸۱, ۰۰۰۱۹:۵۹:۱۰
طلای 24 عیار۱۸, ۹۸۰, هزار(۳۷.۳۷%) ۴۴۹۰۰۰۱۸, ۹۷۱, ۰۰۰۱۹, ۴۴۲, ۰۰۰۱۹:۵۹:۱۰

انتهای پیام/