قیمت طلا امروز 17 تیر 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانآخرین قیمت طلا هشتم ژوئیه 1401 تهران جدیدمی بینید.

نزدیک به قیمتتغییر دادنحداقلبیشترینزمان
آنا طلا۱,۸۲۰.۶۳(۰.۱۴%) ۲.۶۱۱,۸۱۹.۱۴۱,۸۲۹.۵۰۲۰:۰۷:۵۸
آناناس نقره ای۲۰.۹۲(1.1%) 0.23۲۰.۹۰۲۱.۳۶۲۰:۰۷:۵۸
طلای 18 عیار۱۳, ۵۷۷, ۰۰۰(۲۹.۲۹%) ۳۹,۰۰۱۳, ۵۳۶, ۰۰۰۱۳, ۷۰۲, ۰۰۰۱۹:۵۹:۰۱
طلای 24 عیار۱۸, ۱۰۳, هزار(۲۹.۲۹%) ۵۳,۰۰۱۸, ۰۴۷, ۰۰۰۱۸, ۲۶۹, ۰۰۰۱۹:۵۹:۰۱

انتهای پیام/