قیمت سکه امروز 29 خرداد 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت سکه 30 خرداد 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.

نزدیک به قیمت تغییر دادن حداقل بیشترین زمان
سکه امی ۱۵۵, ۹۴۰, هزار (۰۱.۰۱%) ۴,۵۶۰,۰۰ ۱۵۲، ۴۰۰، هزار ۱۵۶، ۰۵۰، هزار ۱۹:۵۹:۵۱
سکه ی طلا ۱۴۸, ۰۵۰, هزار (۳۹.۳۹%) ۷,۵۷۰,۰۰ ۱۴۰، ۹۴۰، هزار ۱۴۸, ۰۶۰, ۰۰۰ ۱۹:۵۹:۵۸
نیم سکه ۸۷, ۸۰۰, ۰۰ (۵.۵%) ۱,۳۰۰,۰۰ ۸۷, ۰۰, ۰۰ ۸۷, ۸۰۰, ۰۰ ۱۴:۳۱:۵۷
ربع سکه ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ (۵۳.۵۳%) ۳۰۰۰۰ ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲:۳۳:۲۷
سکه داغ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ (59.59%) 50000 10,000,000 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲:۱۷:۰۴

انتهای پیام/