قیمت سکه امروز 29 خرداد 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت سکه 31 خرداد 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.

نزدیک به قیمت تغییر دادن حداقل بیشترین زمان
سکه امی ۱۵۳، ۹۸۰، هزار (۰۱.۰۱%) ۲۰,۰۰ ۱۵۳, ۹۷۰, ۰۰۰ ۱۵۴, ۹۷۰, ۰۰۰ ۱۹:۵۹:۵۳
سکه ی طلا ۱۴۴, ۹۹۰, هزار (۰۱.۰۱%) ۱,۴۵۰,۰۰ ۱۴۴,۹۴۰,۰۰۰ ۱۴۵, ۰۶۰, هزار ۱۹:۵۹:۵۵
نیم سکه ۸۵, ۰۰, ۰۰ (59.59%) 50000 ۸۵, ۰۰, ۰۰ ۸۵, ۰۰, ۰۰ ۱۱:۰۰:۰۶
ربع سکه 54,800,000 (۳۶.۳۶%) ۲۰۰۰۰ 54,800,000 55,000,000 ۱۴:۰۱:۴۱
سکه داغ 10,000,000 (۰%) ۰ 10,000,000 10,000,000 ۱۳:۰۷:۱۲

انتهای پیام/