قیمت سکه امروز 29 خرداد 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت سکه 30 خرداد 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.

نزدیک به قیمت تغییر دادن حداقل بیشترین زمان
سکه امی ۱۵۳, ۹۶۰, هزار (۴۵.۴۵%) ۲,۲۴۰,۰۰ ۱۵۳، ۹۰۰، هزار ۱۵۶, ۵۴۰, هزار ۱۹:۵۹:۵۲
سکه ی طلا ۱۴۳, ۵۴۰, هزار (۱۴.۱۴%) ۴,۵۱۰,۰۰ ۱۴۳, ۴۴۰, هزار ۱۴۷, ۰۶۰, هزار ۱۹:۵۹:۵۸
نیم سکه ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ (۶۹.۶۹%) ۲,۳۰۰,۰۰ ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵:۰۲:۲۷
ربع سکه 55, 000, 000 (۲۷.۲۷%) ۱,۸۰۰,۰۰ 55, 000, 000 56,000,000 ۱۵:۰۲:۲۷
سکه داغ 10,000,000 (۲۸.۲۸%) ۱۰۰، ۰۰ 10,000,000 10,000,000 ۱۵:۳۷:۰۷

انتهای پیام/