قیمت سکه امروز 2 تیر 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت سکه 2 تیر 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.

نزدیک به قیمت تغییر دادن حداقل بیشترین زمان
سکه امی ۱۵۵, ۶۷۰, ۰۰۰ (۴۵.۴۵%) ۷۰۰۰۰ ۱۵۴, ۹۷۰, ۰۰۰ ۱۵۶، ۱۷۰، هزار ۱۹:۵۹:۵۱
سکه ی طلا ۱۴۷,۵۵۰,۰۰۰ (۴.۴%) ۲,۰۴۰,۰۰ ۱۴۶, ۹۸۰, ۰۰۰ ۱۴۸, ۰۶۰, ۰۰۰ ۱۹:۵۹:۵۷
نیم سکه ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ (۸۳.۸۳%) ۷۰۰۰۰ ۸۵, ۰۰, ۰۰ ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲:۰۱:۵۰
ربع سکه 55,000,000 (92.92%) 50000 54, 700, 000 55,000,000 ۱۳:۰۱:۲۱
سکه داغ 10,000,000 (۶۱.۶۱%) ۴۹۰۰۰۰ 10,000,000 10,000,000 ۱۴:۲۱:۴۴

انتهای پیام/