قیمت بنزین در ایران جزوه ارزانترین ها در جهانبه گزارش بازار، شبکه زد اف آلمان در گزارشی ارزانترین و گرانترین قیمت بنزین را در جهان مقایسه کرد و گفت: بنزین در ایران و ونزوئلا در پایین سطح قیمت نسبت به دیگر جهان قرار دارد.

بر اساس گزارش شبکه از دف اف، قیمت بنزین روز ۳۱ می (۱۰ خرداد) در ونزوئلا با هر لیتر ۲ سنت و در ایران با هر لیتر ۵ سنت ارزانترین قیمت را داشت و در نوروز با لیتری ۲ یورو و ۳۶ سنت، با گرانترین قیمت. در جهان عرضه شد.

قیمت متوسط ​​بنزین در اروپا در ۳۱ می (۱۰ خرداد)، یک یورو و ۷۲ سنت بود، بلاروس با ۶۵ سنت ارزانترین قیمت بنزین در اروپا را داشت و در آلمان هم یک لیتری ۲ یورو و ۱۴ سنت قیمت خورد.

در همین تاریخ بهای هر لیتر بنزین در آمریکا معادل یک یورو و ۲۷ سنت بود.