قیمت انواع نهادهای دامی و محصولات کشاورزی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش بازار، آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نهاده های دامیقیمت (ریال)

جوجه یکروزه گوشتی

82.200

جوجه یکروزه تخمگذار

10000

تخم مرغ

۱۷۱.۵۰۰

مرغ زنده

۲۰۲.۳۷۲

مرغ کشتار

295.200

گوشت مرغ مادر

۲۳۵.۷۵۰

جوجه یکروزه بوقلمون

۱۶۷.۰۰۰

بوقلمون زنده

215.200

بوقلمون کشتار

۳۰۲.۰۰۰

دام کشتار

۱.۳۳۲.۰۰۰

گوشت منجمد

341.667

نهادهای کشاورزی

قیمت(ریال)

ذرت

۱۹.۰۵۰

کنجاله آفتابگردان

57.250

کنجاله سویا

۳۷.۲۱۷

کنجاله کلزا

112.750

سبوس برنج

۳۱.۰۵۰

متیونین

۱٫۰۲۵٫۰۰۰

ترئونین

۵۸۷.۰۰۰

کولین

۹۴۷.۵۰۰

لیزین

۱٫۰۲۵٫۰۰۰

کاه

۵۰.۵۸۳

فسفات

۲۲۰.۰۰۰

باگاس

۳.۲۵۰

گندم

۹۹.۷۵۰

پودر ماهی

۲۶۵.۰۰۰

جو

۸۹.۷۳۱

یونجه

۶۵.۹۶۹

کنجاله تخم پنبه

۷۶.۲۵۰

کربنات کلسیم

2.150

جوش شیرین

۸۴٫۵۰۰

پودرچربی

۳۲۳.۰۰۰

سبوس گندم

۶۴٫۵۰۰