قطع برق صنایع بزرگ خطرناک‌ترین و آسان‌ترین راه برای جلوگیری از خاموش شدن استبه گزارش رمضانعلی سنگدوینی، با اشاره به راهکارهای عبور از بازار برق در کشور، گفت: بیش از 300 روز در سال آفتابی است و از انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های انرژی‌های پذیرنده قابل درک اما جهت ایجاد نیروگاه برای اقدام برق در عین حال انجام نشده است. تعداد نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی محدود به همین دلیل با توجه به کسری حدود 15 هزار مگاوات برق در کشور به انرژی‌های انرژی انرژی تغییر می‌کند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنها دلیل برق در کشور تولید کمتر از نیاز نیست چراکه مقدار قابل‌توجهی از برق تولیدی در شبکه‌های فرسوده انتقال از بین می‌روند یا تعمیر شبکه‌های توزیع و انتقال نیاز است، در واقع از این طریق می‌توان به اندازه قابل‌توجهی برق ذخیره کرد.

وی با انتقاد از برق صنایع بزرگ برای جلوگیری از خاموشی مشترکان خانگی، افزود: جلوگیری از خاموشی مشترکین نیاز خانگی است اما نباید با خاموشی دادن به صنایع، آسان‌تر و راحت‌ترین راه و در عین حال بزرگ خطرناک‌ترین آن را برای جبران این کسری انجام داد. انتخاب چراکه این اقدام‌های سنگین به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهم مانند سیمان را افزایش خواهد داد.

سنگدوینی با بیان اینکه وزارتخانه‌های دیگر مانند صمت باید در کنار وزارت نیرو باشند تا مشکل برق در کشور را حل کرد، توضیح داد: وزارت صمت باید با انرژی‌سازی در وسایل سرمایشی و گرماشی در این مسیر به وزارت نیرو یاری برسد چراکه باید به آن کمک کند. وسایل سرمایشی و گرماشی با بازدهی بالا تولید می شوند.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بخش ویژه ای از برق ممکن است مشکل تابستان را در کشور حل کند و این مهم با حمایت از آن‌ها محقق خواهد شد. خواهد شد.