قرنطینه در داخل چین مانعی بر بالا راهی که در آن بهبود هزینه نفتبه گزارش {بازار} به دلیل نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات به دلیل وزارت نفت، رویترز در داخل روز جمعه ({نهم} اردیبهشت ماه) نمایشگاه ها کدام ممکن است {نتایج} ارزان پیش به دلیل پیشرفت جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرنطینه های قابل انتساب به ویروس های ویروسی در داخل بندر شانگ های چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأثیر} مضر آن قرار است بر بلعیدن نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها برای آن قرار است است. ذمقابله همراه خود تخلیه پیشنهادی به دلیل {درگیری}‌های ارتش روسیه-ارزان، {سرعت} بهبود هزینه‌های نفت نپخته نپخته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل درجه ۱۰۰ دلار آمریکا {برای هر} بشکه نگه داشتن می‌شود.

رویترز به دلیل 34 اقتصاددان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر حکایت به دلیل آن قرار است دارد کدام ممکن است هزینه نفت نپخته برنت در داخل 12 ماه جاری 100 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 عرف به ازای {هر} بشکه به احتمال زیاد خواهد بود کدام ممکن است نسبت به پیشین (103 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت عرف {برای هر} بشکه) نمایشگاه ها اولیه بازنگری است. کاهشی در داخل 4 ماه قبلی است.

هزینه نفت نپخته برنت در داخل 12 ماه جاری میلادی به‌طور {متوسط} ​​99 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 80 عرف {برای هر} بشکه دادو گزارش شده است، هزینه این شاخص روز جمعه ({نهم} اردیبهشت‌ماه) حدود 108.7 دلار آمریکا است.

هزینه نفت نپخته شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا در داخل 12 ماه ۲۰۲۲ میلادی ۹۶ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ عرف {برای هر} بشکه پیش‌سوراخ بینی شده است، {در حالی که} پیشین برای این شاخص ۹۸ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹ عرف {برای هر} بشکه بود.

دلخوری کردن‌ها دانستن درباره پیشرفت ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن گاز در داخل چین، غیر زمینی ترین واردکننده نفت جهان، همراه خود انواع ویروس‌ها در داخل شانگهای بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارها برای قرنطینه نزدیک شدن قرنطینه شانگهای در داخل پکن را بهبود یافته است.

نوربرت روکر، تحلیلگر جولیوس بائر ذکر شد: ادامه دارد تمام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه‌ها خیلی کمتر به دلیل چین می‌توانند تأثیر معکوس بر این ماده داشته باشند، در نظر گرفته شده نمی‌کنم هزینه‌ها را بیش به دلیل این بهبود دهند، از نااطمینانی‌ها دانستن درباره {درگیری}‌های ارتش روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل پیشبینی هستند.

نمایندگی‌کنندگان در داخل ‌ها باعث شدند کدام ممکن است تحریم‌های نفت روسیه در کنار همراه خود احتمالات {طولانی}‌مدت زمان کلاچ {درگیری}‌های مسکو-کیف باعث بهبود هزینه‌ها شود.