قرارگاه دانش‌بنیان در مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان ایجاد شدنادرعباسی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان در کیلومتر 5 جاده فرودگاه، قرار دارد، گفت: این ستاد دارای هشت بخش تحقیقاتی، 35 عضو هیأت علمی و محقق، 38 نیروی اداری و پژوهشی، 2000 مرکز پشتیبانی، مجتمع تحقیقاتی، رشد است. و پنج ایستگاه تحقیقاتی است.

وی اظهار کرد: این مرکز تحقیقاتی، مرکز رشدهای فناور، ایستگاه تحقیقات زراعی خیرآباد، ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، مجتمع تحقیقاتی قره چریان، پایگاهی دیم خدابنده، پایگاه تحقیقات پست ماهنشان و مجتمع آزمایشگاهی شهید جعفری را هم دارد.

مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تشکیل قرارگاه دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته و این قرارگاه در مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان تشکیل شده است.

پایگاه خبری فناوری کرد: کمیته راهبردی نانو و همچنین پردیس‌ها و نوآوری‌ها هم در وزاتخانه جهاد کشاورزی ساخته می‌شوند که از ۱۰ دهکده فناوری پیش‌بینی شده برای کشور، چهارمین دهکده در زنجان راه‌اندازی شده است.

وی بر لزوم دائمی بودن خطر امنیت غذایی اشاره کرد و بیان داشت: این تهدید با دو روش متضاد است، چرا که برای مقابله با تهدید غذایی باید نسبت به افزایش با کاهش مصرف منابع اقدام کرد.