قانون صدور مجوزهای کسب و کار فضای بهره مندی از امکانات اقتصادی را برای همه فراهم کرده استبه بازار به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: انحصار یکی از آفت‌های فضای مجازی و کار است و به عنوان قانون است. یکی از مترقی‌ترین طرح‌های مصوب مجلس نمایندگان است تا این انحصار را شکسته و عدالت را در کشور جاری کند.

وی ادامه داد: در موضوع سردفتری اسناد رسمی شاهدیم که مجوز بسیاری از دفاتر به صورت خانوادگی و نسل اندر نسل می‌چرخد، در تصاویری که انعقاد و یک دفتری برای ثبت نام مشخصه نبوده و هر شخص دارای تحصیلات حقوقی می‌تواند، دفتر اسناد رسمی رسمی باشد. را تاسیس کند.

نقدهای تاکید کرد: انحصار در بسیاری از رشته های شغلی و رشته های کارشناسی، وکالت، سردفتری، داروخانه و … در کشور وجود دارد و این موضوع باعث کسب درآمدهای نجی افراد خاص و بیکاری تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار کرد: انحصار و حلقه بسته‌های مختلف باعث می‌شود تا عده‌ای با داشتن تخصص خوب بیرون از حلقه باقی بمانند اما اکنون با وجود قانون فضای مجاز مجوزهای کسب و کار و بهره‌مندی از دارایی‌ها و امکانات اقتصادی برای همه فراهم شده است. و این موضوع در نهایت طبقاتی را خواهد داد.