قالیباف، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را به دولت ابلاغ کردبه گزارش بازار، بر اساس این قانون که از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری صادر شده است، اطلاعات موجود در دستگاه های اجرایی جمع آوری می شود به صورت بروز نگهداری می شود تا علاوه بر کوتاه تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام برای تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک تر می شود.

یکی از مشکلات اصلی امروز این کشور است که بیش از 30 دستگاه از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه ها و… به صورت اطلاعاتی را جمع آوری می کند و در اختیار تصمیم گیری قرار نمی دهد که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می دهد. تشکیل می دهد. قانون «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی میان دستگاه های اجرایی کشور و مجازات اطلاعات برای دستگاه های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود است.