فیلم| بسیج سازندگی ؛ جلوه ای از اقتداردر رزمایش امروز همه آمده بودند، از زن و مرد گرفته تا پیر وجوان ! آمده بودند تا دیگران را در خوشحالی شان شریک کنند و بگویند جهاد در راه سازندگی کشور افتخاری است که خداوند نصیبشان کرده است .

خبرنگار شبکه خبری تهران نیوز در حاشیه مراسم رزمایش جهادگران بسیجی به سراغ برخی از جهادگران عرصه سازندگی رفته و از حس و حالشان نسبت به فعالیت های جهادی گزارشی تهیه کرده است که با هم مشاهده می‌کنیم