فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ بورس تهران


به گزارش خبرنگار بازار، مهم ترین خرید و فروش گروهی و خریدهای مالی در بازار امروز بورس تهران به شرح زیر بود:

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

خریدهای میلیاردرها: وسبحان وساخت بالبر کماسه شبندر پالایش پکویر غشهد

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای خرید گروهی: وسبحان ولشرق خاور حپارسا پکویر دیران پالایش غاذر فمراد کماسه وسالت شپنا شبندر

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای فروش گروهی: ثفارس وهامون خکاوه بپاس شپنا دیران اتکاسا فمراد خودکفا شبصیر ولشرق سامان