فقدان نگرش برنامه ریزی اقتصادی در استان سمنان | توسعه روستایی درجا می‌زندمحمد باقری در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به برنامه‌ریزی و توسعه در استان سمنان بیان کرد: برنامه‌ریزی در واقع یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی می‌تواند موضوعی باشد که خط مشی و در واقع مسیر حرکت به سمت تحقیق فاکتورهای توسعه اقتصادی شامل سرمایه‌گذاری است. تولید غیره را مشخص می‌سازد و در آن اشاره می‌شود که برای تهیه این مسیر از چه ابزارهایی و به چه شکلی استفاده کرد.

وی افزود: این موضوع در استان سمنان بیشتر جنبه هدف داشته است و در مرحله اجرا شده با مشکلات و مشکلاتی روبرو بوده است که از مشکلات عدم توسعه اقتصادی در استان است، این موضوع در استان سمنان برنامه‌ریزی می‌شود و می‌شود که به طور خاص توسعه روستایی استان در واقع در واقع انجام شود. می‌زند و حرکتی رو به جلو ندارد.

۲ مشکل اساسی برنامه ریزی در استان سمنان

این کارشناس برنامه‌ریزی و اقتصاد بیان می‌کند: عبارت دیگر ما در استان سمنان دو مشکل اساسی در زمینه برنامه‌ریزی داریم که برنامه‌های توسعه تمرکز با توجه به استان‌های سمنان وجود ندارد و یا در مواردی که وجود دارند به مرحله عمل نمی‌رسند.

باقری با بیان اینکه ما در استان سمنان شاهد شرایطی هستیم که یا فقط برنامه ریزی به زمینه های توسعه ضربه های اقتصادی و یا برنامه ریزی های صورت گرفته است که به جز برنامه نویس، شخص دیگری آن را نمی تواند اجرا کند، تاکید می کند: در نتیجه این رفتار است. که شاهد بروز بیبرنامه‌ای در این استان هستیم.

وی با بیان اینکه دولت باید در ارتباط با روند برنامه‌ریزی چاره‌اندیشی کند چرا که رویه‌ای اصلاً جواب نمی‌دهد و روز به روز به تعداد روستاهای بی‌کار و مهاجرت‌ها اضافه می‌شود، اضافه می‌شود: دلیل اصلی این موضوع است که برنامه‌ریزی در استان سمنان از بالاست. و در سطح مدیریتی کلان و از پایین شامل شهرها و روستاها و کارخانه‌ها و کارگاه‌های خرد و کلان اجرا می‌شود، همیشه در این زمینه به مشکل برخورد می‌شود و در دو دهه اخیر شاهد وقوع چندین اثر مختلف خواهیم بود.

تغییر جایگاه برنامه ریزی

این کارشناس درباره راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی بیان می‌کند: یک بار برای همیشه در استان سمنان از پایین یا همان سطح روستاها و شهرها و بخش‌ها برنامه‌ریزی و از بالا یعنی سطح استانی اجرا می‌شود شاید مشکلات و مشکلات برنامه‌ریزی در استان سمنان حل شود.

باقری با بیان اینکه دو دهه است که برنامه‌ریزی به صورت جدی در استان سمنان مطرح می‌شود، اما همیشه در این برنامه‌ها از بالا ریخته شدن و از پایین اجرا کردن خواسته‌هایم، گفت: افرادی که برنامه‌ریزی را در استان‌های مختلف می‌بینند با مشکلات و آسیب‌های آشنا می‌شوند. جلسات و صرفاً در اتاق‌های جلسات و محافل دانشگاهی به برنامه نویسی اقدام می‌کنند تا برنامه‌ها نمی‌توانند به درستی اجرا شوند.

وی افزود: مشکل دیگری اما این است که افراد با نگرش‌هایی برنامه‌ریزی می‌کنند که هرکسی از دیگران نمی‌تواند آن را در نتیجه اجرا کند در اینجا هم به مشکل برخواهد آمد که باید یک بار برای همیشه در این استان از پایین‌ترین سطح روستایی تا دورترین شهرها و بخش‌ها باشد. برنامه‌ریزی و مدیریت ارشد استانی می‌خواهد آن را اجرا کند زیرا وقتی شما در روستای برنامه می‌ریزید، یعنی با تمام مسائل آن آشنا هستید و می‌توانید به درستی آن را احصا کنید.