فعال شدن بیمه درمانی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از فردابه گزارش بازار، حنان حاج محمودی، مدیرکل بیمه گری و بیمه بیمه سلامت گفت: وزارت رفاه لیست افراد کم درآمد را برای دریافت خدمات بیمه درمانی به بیمه سلامت ارسال کرده است.

وی در ادامه افزود: این لیست شامل 5 میلیون و 400 هزار نفر از 3 دهک پایین جامعه است که هیچ بیمه ای ندارد و از فردا بیمه درمانی فعال می شود.

حاج محمودی مشخص کرد: برخی از افراد این لیست دارای شماره تلفن و برخی دیگر بدون شماره تلفن هستند. ملی ارسالی، پیامک مربوطه را برایشان ارسال کند تا این افراد عکس خود را بارگذاری کنند.

مدیرکل بیمه و دریافت بیمه سلامت ادامه داد: پیش بینی می شود ۲ تا ۳ میلیون نفر دیگر بدون هیچ گونه بیمه درمانی در کشور هستند که برخی از این افراد شاغل فصلی هستند و بیمه شان با پایان کار لغو می شود.

وی تاکید کرد: این افراد می توانند با مراجعه به پنل شهروندی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای خود اقدام کنند و اگر بر اساس بیمه از وزارت بهداشت این افراد جزو ۳ دهک پایین جامعه باشند، بیمه سلامت آنها را رایگان می کند.

حاج محمودی درباره میزان پوشش بیمه درمانی این افراد گفت: در صورتی که این افراد به پزشک خانواده منتسب می شوند می توانند از خدمات خصوصی هم استفاده کنند.

وی مشخص می شود: افراد می توانند با مراجعه به پنل شهروندی بیمه سلامت به نشانی www.bimehsalamatiran.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند تا با توجه به شرایط جغرافیایی، یکی از پزشکان طرف قرارداد برایشان به عنوان پزشک خانواده منتسب و از طریق طریق. نظام ارجاع از خدمات خاص استفاده کنند.