فضایل دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضانبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز،مصطفی سجادمنش پیرامون مضمون دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضان ذکر شد: در داخل دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضان مقوله ای شده: «اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَسراسری فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً هر دو أسْمَعِ السّامعین، خدایا قرار بده کوشش مرا {در این} ماه قدردانـی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه مرا {در این} ماه آمرزیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردارم را در داخل آن خواهد شد مورد قبول وعیب مرا در داخل آن خواهد شد روکش دار ای شنواترین شنوایان».

وی در داخل همین راستا یکپارچه داد: دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضان قبلی نکته را به مومنان یاد آور می‌شود در داخل فراز نخست این دعا آمده لست: «اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً»، یک تعداد زیادی از کارهای ثواب ما به {واسطه} گناهانی کدام ممکن است مشارکت در اطلاعات ایم به دلیل بین {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن {در این} زمینه سعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر کرده باشیم بی فایده محسوب می‌شود لذا به دلیل خدا می‌خواهیم کدام ممکن است سعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر ما برای خرید مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب را بی {پاسخ} مگذارد.

سجادمنش پیرامون تاثیر گناه بر اشخاص حقیقی مقوله ای کرد: گناهان همواره بهترین راه {مسیر} موفقیت در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت را مسدود می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح انسان تاثیر می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر سبب می‌شود مزیت‌هایی کدام ممکن است انسان مرتکب می تواند باشد به دلیل بین برود به عبارتی اکنون نیست خوب دروغ گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو غیبت کردن می‌تواند همچون آفتی اعمال نیکو ما را ازبین ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر دعا را نیز خنثی تنبل.

وی در داخل همین راستا ابراز کرد: در داخل دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضان به دلیل خداوند می‌خواهیم گناهان ما را کدام ممکن است باعث می‌شود همچون سدی ورودی رحمت پروردگار گرفته شود را به دلیل کارنامه اعمال ما پاک تنبل در واقع برای این منظور خودمان نیز نیاز به «شخصی مراقبتی» در داخل پیش بگیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه نرویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو توقف خطا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای موفقیت در انوار رحمت پروردگار فراهم کنیم. در داخل روایت‌ها مقوله ای شده افرادی هستند کدام ممکن است شاخه‌ای را تخصصی ایجاد می کند چشمشان فرورفته را نمی‌بینند تا حدودی به تیغی تخصصی ایجاد می کند توجه دیگران است ایراد می‌گیرند، لذا نیاز به اعمال خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرادات شخصی را شناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صدد تعمیر آنان بر بیاییم.

این کارشناس علوم قرآنی به فراز موارد زیر دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضان ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: در داخل دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضان مقوله ای شده خدایا در داخل در زمان حال گناهان مرا ببخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیامرز در داخل روایت آمده است سفارشی به «امام حسن عسگری (ع)» ذکر شد کدام ممکن است هرشب آرزو به می‌کنم به همان اندازه نماز عصر بخوانم؛ با این وجود نمی‌شود امام فرمودند: «گناه باشي را زنجیر کرده است» علت اینکه {کسی} دلش می‌خواهد نماز عصر بخواند، با این وجود نمی‌تواند، مشارکت در گناه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استغفار می‌تواند آن خواهد شد را تعمیر تنبل. اگر گناهان را جدا بزنیم می‌توانیم به مزیت نماز عصر کف دست بیابیم.

وی پیرامون تاثیر گناه بر اعمال انسان موارد اکنون نیست تاکید کرد: گناهان کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای انسان را می‌ببند لذا همراه خود استغفار به درگاه پروردگار می‌توان به توفیقات الهی در دسترس شد بدین علت است تخصصی ایجاد می کند دعای روز بیست {ششم} ماه مبارک به دلیل خداوند درخواست شده است می‌شود به همان اندازه اعمال نیک ما را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیوب ما را بپوشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیب پوش بندگان باشد یا نباشد.

سجاد منش پیرامون سیره ستار العیوب در دسترس بودن خداوند متعال مقوله ای کرد: خدایا کاری کن به همان اندازه عیب من خواهم کرد مستور باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی} به دلیل عیبم مطلع نشود، خدا «ستارالعیوب» است لذا نگذاشته به همان اندازه {کسی} به دلیل گناهان ما اطلاع پیدا تنبل در داخل حدیثی آمده این است که اگر اشخاص حقیقی به دلیل گناهان خوب اکنون نیست مطلع بوده اند به هیچ وجه پتانسیل {نداشت} جدا هم بنشینند اگر عیب آدم عیان می‌شد {کسی} جنازه {کسی} را دفن نمی‌کرد.

وی دیگاه ستارالعیوبی به دلیل مورد توجه قرار گرفت «ائمه اطهار (ع)» را مورد بررسی اجمالی قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز کرد: در داخل راهنما نهج البلاغه به دلیل امیرالمومنین (ع)» نقل شده است «الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتّی کَأَنَّهُ قَدْ غَفَر، بترس به دلیل خدا به خدا سوگند آن خواهد شد قدر پرده‌پوشی کرده کدام ممکن است گویی باشي را بخشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمرزیده است»، این صفت الهی مقیاس مختلفی در داخل بر دارد یکی در میان بعدها مشابه تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت افراد محسوب می‌شود.

وی به فراز پایانی دعای روز بیست {ششم} ماه مبارک ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله ای کرد: در داخل فراز آخر دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} ماه مبارک رمضان مقوله ای می‌شود «هر دو أسْمَعِ السّامعین،‌ای خدایی کدام ممکن است شنوده ای»، این 2 صفت کدام ممکن است معنای «شنوا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بینا» بشمار می‌رود در واقع مشابه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم پروردگار است این سمیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر در دسترس بودن خوب معنای کل است، در نتیجه کدام ممکن است پروردگار به دلیل {هر} آنچه در داخل در سراسر دارید رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل افکار دارید می‌گذرد حاد آگاه است عملکرد خداوند به دلیل این کدام ممکن است خودش را سمیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر توضیح دادن کرده، اینجا است کدام ممکن است به افراد اطلاع دهد کدام ممکن است گفتارشان را می‌شنود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارشان را می‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتا در داخل قیامت آن خواهد شد‌ها را حسابرسی می‌کن.

سجاد منش پیرامون اجابت دعا به دلیل سوی پروردگار خاطرنشان کرد: خداوند را سمیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر می‌دانیم، در نتیجه معتقدیم دعاهای ما خداوند دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده می‌شود پس به اجابت {نزدیکتر} به احتمال زیاد خواهد بود اگر ما نجوایی کنیم هر دو موضوعی به دلیل دلم مان حرکت تنبل خداوند متعال به آن خواهد شد حاد آگاه خواهد بود، زمانی حضرت «موسی (ع)» به خدا تهیه داشت پروردگارا باشي به من خواهم کرد دوری هر دو نزدیکی؟، خداوند خطاب به حضرت «موسی (ع)» فرمود: هرکس به یاد من خواهم کرد باشد یا نباشد من خواهم کرد هم به یاد او می رود خواهم بود، من خواهم کرد همنشین {کسی} می‌شوم کدام ممکن است به یاد من خواهم کرد است.

منبع مفید: میزان

انتهای پیام/