فروش هر کیسه آرد یارانه ای ۴۰ هزار تومانی به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در بازار آزادعطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار افزود: یکی از مواردی که باعث ایجاد رانت و قاچاق در کشور می شود، صنعت و صنعت بود که در نهایت قیمت آن بالا رفته و واقعی می شود تا جلوی قاچاق گرفته شود.

وی سپس افزود: فقط 1.8 تا 2 میلیون تن از صنف و صنعت در کشور نیاز داریم که آمارها به صورت ساختگی بالا رفته باشد تا دریافت آرد یارانه توسط برخی دلایل توجیه شود و بعد از دریافت آرد آن را به قیمت بالاتر به فروش برسانند. .

هاشمی با تاکید بر اینکه هر کیسه ۴۰ نفتی آرد یارانه ای که ۴۰ هزار تومان توسط دولت به نانوایی ها داده می شود، به قیمت ۶ هزار تومان در بازار آزاد فروخته می شود، گفت: گندم در دنیا یک محصول استراتژیک بوده و امنیت غذایی ما بوده است. را تامین می کند و باید جلوی خرید آن گرفته شود.

بنیاد ملی گندمکاران ایران سپس ادامه داد: برای جلوگیری از جلوگیری از تحویل گندم و آرد صنف و صنعت در قبال میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بوده و این مبنا قرار می گیرد.

هاشمی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاربازار با بیان اینکه ۴ میلیون سطح متوسط ​​زیرکشت گندم در کشور است، ادامه داد: نیاز واقعی کشور به گندم ۹ میلیون تن در سال بوده که ۷ میلیون تن آن برای نان مردم و مابقی برای صنف و صنعت. کافی خواهد بود.

وی همچنین در خصوص کشت فراسرزمینی نیز گفت: باتوجه به بحران آب در کشور کشت فراسرزمینی باید مدنظر قرار گیرد و محصولات پرآب بر و پرسود مانند صیفی جات باید در دیگر کاشته شود.

هاشمی سپس با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی نیز ستاد کشت فراسرزمینی فعال است، افزود: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و برخی دیگر از آفریقایی و همسایه های شمالی می توانند گزینه های خوبی برای کشت فراسرزمینی باشند.