فراخوان قرارداد – MASRRAT


ایجاد مراقبت و توسعه انسانی – MASRRAT قصد خود را برای استخدام مهندس عمران تحت شرایط زیر اعلام می کند:

• فارغ التحصیل مهندسی عمران.

• باید حداقل سه سال تجربه در زمینه اجرا و نظارت بر کارهای ساختمانی داشته باشد.

• باید دارای تجربه در ترسیم نمودارها و دانش سازه های ساختمان باشد.

• تجربه در بازسازی و آسفالت معابر.

مکان: سوریه – استان ادلب شمالی

آخرین مهلت: 1321-9-2021

پیوند برنامه: https://forms.gle/2EFMKhhq9kpmyLKE9
دیدگاهتان را بنویسید