فراخوان شرکت ملی نفت ایران برای برداشت گاز هلیوم پارس جنوبیبه گزارش بازار به از وزارت نفت، وحیدرضا زیدی‌فرد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آثار نمایشگاه نفت را به طور کامل مشخص می‌کند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیازهای خود را در این زمینه بررسی می‌کنند و انتقال می‌دهند. کرد: با توجه به شعار سال مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و کارآفرین» امسال امسال نیز باید برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام‌های درمانی انجام داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه استفاده از فناوری هلیوم در چه مرحله‌ای است، افزود: حدود 14 یا 11 سال می‌شود که برای تولید هلیوم در وزارت نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به دلیل تحریم‌ها این بحث آغاز شد.

پرداخت هزینه ارزان قیمت از محل صندوق فناوری نفت
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و پاسخ به پرسش درباره اقدام این معاونت برای استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها اظهار کرد: فناوری ارتباط و همکاری با دانش‌بنیان‌ها، راه‌اندازی پارک فناوری نفت که در مرحله عملیاتی قرار دارد و مراحل اولیه استقرار شرکت‌ها در آن انجام می‌شود. در حال حاضر، پرداخت ارزان قیمت از محل صندوق فناوری نفت و تعیین ۱۸ قانون بودجه است که ۳۰۰ شرکت در فراخوان مرتبط شرکت کرده و برای شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله این اقدام‌هاست.

زیدی‌فرد افزود: سامانه‌های ارائه شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی‌های خود را ارائه می‌دهند و برای کمک به بهبود توان داخلی، آینده شیوه‌نامه ورود شرکت‌ها به فهرست وزارت نفت (AVL) ارائه می‌شوند.

وی درباره این شرکت‌های دانش‌بنیان به‌علت مشکل قانون مناقصات و اجرا نشدن کپی رایت نمی‌تواند وارد صنعت نفت شود. با هزینه ناچیز در بازار وجود دارد.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری فناوری کرد: به‌دنبال از روش‌هایی مانند ذکر شرکت‌های داخلی در قراردادها استفاده می‌شود.