فاصله نرخ نیما و سنا؛ مسئله روز بازاربه گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کارشناس بازار سرمایه درباره تصمیمات بانک مرکزی بر روند بورس گفت: تصمیمات بانک مرکزی آنطور که بر روند بورس تاثیرگذار نیست، زیرا تلقی از بازار نوسانات ارزی بی‌ثباتی و پیشبینی پذیرفته نشدن اقتصاد و اقتصاد نیست. وجود ابهامات و نگرانی‌هایی است که در کلیت اقتصاد وجود دارد. اما نکته کلیدی این است که کنترل شرایط فعلی هم نمی‌تواند اثر جدی بر بازار داشته باشد.

محمد علی احمد اصل با بیان اینکه آرزوی خود را طی می کند و هر اقدام بازدارنده از خانواده ها و یا تقویت کننده هایی است که آرزو پاشی تلقی شود، اثر مدت دار بر کف بازار ارز نخواهد داشت، افزود: آنچه برای بازار سرمایه دارد، نرخ ارز است. تا رانت بین آرزو نیمایی و آرزو آزاد از بین برو.

این کارشناس بازار سرمایه با توجه به اینکه تا زمانی که این معضل حل شود و رانت وجود داشته باشد، گفت: تمام مسائل به اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی با بازار آزاد برمی‌گردند که در حذف این فاصله، واکنش بازار باشد. به سایر تصمیمات دولت و بانک مرکزی نمی‌توانست.

او با تاکید بر سرمایه‌های سیستماتیک، گفت: دولت و سیاست‌گذاران کشور باید به موضوعی که سیستم‌های سیستماتیکی توجه داشته باشد، بیشتر باشد زیرا دماسنج اقتصاد است و اگر به لحاظ ارزی و ریالی، ابهام و نگرانی وجود داشته باشد، بازار سرمایه واکنش منفی نشان خواهد داد.

به گفته احمدزاد اصل؛ این موضوع باید در کلیت اقتصاد پذیرفته شده باشد زیرا ریسک های سیستماتیک، بازار را ملتهب و منفی کرده و سرمایه ها را از خارج می کند.