غیبت امیری و آزمون دویدن شاگردان یحیی


برای گزارش دادن شبکه خبری تهران نیوزبازیکنان پرسپولیس که قرار بود دو بار از سوی کادر فنی تمرین کنند، در تمرین صبحگاهی برنامه های بدنسازی را در دستور کار داشتند.

* بازیکنان ابتدا به سالن آمدند و به مدت 20 دقیقه وزنه برداری و تمرینات بدنی انجام دادند.

پس از آن وارد زمین چمن شدند و با نظارت کادر فنی کارهای مربوط به نژادهای مختلف را در فواصل در نظر گرفته شده انجام دادند.

* کادر فنی مسافت هایی را که بازیکنان در زمان ها و مسیرهای مشخص باید طی کنند تا شرایط بدنی خود را ارزیابی کنند، در نظر گرفت.

* اکثراً قرار بود مسافت های طولانی و در کل زمین بدود که این اتفاق افتاد.

* تمرین نوبت صبح یکشنبه که 75 دقیقه به طول انجامید بسیار سخت بود.

* وحید امیری به دلیل برنامه های فیزیوتراپی تنها غایب تمرینی بود.

* تیم فوتبال پرسپولیس بعدازظهر امروز کار تاکتیکی، تیمی و فنی را در برنامه خواهد داشت.

غیبت امیری و آزمون دویدن شاگردان یحیی

غیبت امیری و آزمون دویدن شاگردان یحیی

غیبت امیری و آزمون دویدن شاگردان یحیی

غیبت امیری و آزمون دویدن شاگردان یحیی

غیبت امیری و آزمون دویدن شاگردان یحیی

غیبت امیری و آزمون دویدن شاگردان یحیی

منبع: فارس

انتهای پیام/