عرضه ۱۱۵ دستگاه وانت کارا دوم آبان در بورس کالابه گزارش بازار، کالای فروش بازار عرضه بازار بورسی ایران، 115 دستگاه وانت کارا شامل 50 دستگاه وانت کارا تک کابین و 65 دستگاه وانت کارا دو کابین متعلق به بهمن موتور، تالار اختصاصی خودرو روز دوم آبان ماه می شود.

این محصول با قیمت پایه 291 میلیون و 3000 تومان در تابلوی عرضه شده می‌رود.

در مشخصات این خودروها آمده است:
صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.
رنگ خودروها نیز سفید بوده و برای تحویل خودرو باید یکی از نمایندگی‌های بهمن موتور را بر اساس لیست پیوست انتخاب کنند.
ملزم به واریز وجه‌های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره اعلامی است که شامل ۹ درصد ارزش می‌شود که بر قیمت حساب نهایی فروش و سایر هزینه‌ها افزوده می‌شود.
هزینه های جانبی در کارا تک کابین که جمعا به مبلغ 74 میلیون و 200 هزار و 281 ریال است، شامل هزینه مالیات و مبلغ شماره هزار به مبلغ 34 میلیون و 200 ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ 435 هزار ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ است. مبلغ 500 هزار ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ 2 میلیون و 800 هزار ریال، بیمه شخص ثالث به مبلغ 36 میلیون و 265 هزار و 281 ریال بوده است و در کار دوکابین که جمعا به مبلغ 87 میلیون و 600 هزار و 281 می رسد. ریال شامل هزینه و مبلغ شماره گذاری به مبلغ 47 میلیون و 600 هزار ریال است، هزینه هوشمند سازی کارت خودرو به مبلغ 435 هزار ریال، هزینه خدمات پستی به مبلغ 5 هزار ریال، هزینه تولید پلاک و رقم پرداخت به مبلغ 2 میلیون و 800 ریال است. هزار ریال، بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۱ ریال می‌شود.
همه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز شود.

از ابتدای عرضه وانت کارا در بورس کالا در مجموع 282 از این خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است.