عرضه‌های روز شنبه بورس انرژیبه گزارش بازار به نقل از بورس انرژی ایران، شنبه ۵ هزار تن برش پنتان پتروپالایش کنگان در رینگ بین‌الملل عرضه خواهد شد.

در رینگ داخلی نیز قرار است فراورده‌های اکسیژن صنعتی شرکت ذوب‌آهن آریان بویین‌زهرا، آیزوریسایکل، آیزوفید و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، بنزین پیرولیز پتروشیمی ایلام و حلال ۵۰۲ پتروشیمی بیستون عرضه شود.