«عراق» و «افغانستان» بیشترین مقاصد محصولات گلستان| فرصت رشد به «قزاقستان» ارائه شده استامیر یوسفی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: کشور ترکمنستان در ورود ما به آسیای میانه است و با توجه به شرایط موجود می تواند از آن استفاده کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان: یکی از مسائل مهم وی که در این جلسات ویژه برگزار می شود و مشکلات آن مشخص است، اضافه می شود.

وی با اشاره به فرصت های سفری به کشور قزاقستان، گفت: پرواز گرگان- اکتائو می شود و تعداد پروازها افزایش می یابد.

یوسفی با بیان این که ظرفیتی برای ثبت کنسولگری کشور قزاقستان در کشور ارائه شده است، گفت: منطقه آزاد اینچه برون هم می تواند نقطه مثبتی برای ایجاد ارتباط بهتر باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان اضافه کرد: بین گرگان و اکتائو تفاهم نامه خواهرخواندگی وجود دارد و برخی از مشترکات فرهنگی و هویتی بین دو کشور باعث تعمیق روابط می شود.

وی عنوان کرد: در سال گذشته رشد قزاقستان به تناسب دیگر کشورهای خوب بود و می توان این محصول را هم محصول را افزایش داد.

یوسفی بیان کرد: از برنامه اصلی ما برای همجوار رایزنی برای افزایش مراودات است و هیئت های تجاری به استان آمده و علاقه مند به توسعه روابط هستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: میزان میزان گلستان در سال گذشته حدود 23 میلیون دلار بوده است که 46 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و کشور عراق و افغانستان بیشترین مقاصد محصولات ما بوده اند.