ظاهر استقلال مجیدی به پرسپولیس برانکوبه گزارش وب خبری تهران نیوز، استقلال در داخل جام حذفی به دلیل چند قبلی شرکت کننده ذخیره شخصی نظیر رضایی در داخل ترکیبی اولیه استفاده بیشتر از کرد کدام ممکن است بعد از همه تفریحی را هم به نساجی باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} شد با این وجود ترکیبی استقلالی‌ها برای شرکت در همراه خود سپاهان فقط در مورد برای قطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای شدن آن قرار است از هر نظر فرهاد مجیدی را مضطرب نمی‌تنبل. در حقیقت می‌توان حدس زد کدام ممکن است امثال حسینی، مهدی پور، حردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به ترکیبی آبی پوشان برمی‌گردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خدمه را مقابل شاگردان نویدکیا همراهی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک چیز نخواهد بود کدام ممکن است برای محرم نویدکیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران {پنهان} باشد یا نباشد.

استقلال در داخل تفریحی سر خورد همراه خود تک گل جعفر سلمانی به دلیل سد سپاهان تحویل داد با این وجود در داخل تفریحی بازگشت نیاز به در داخل حضور هواداران حریف به میدان برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبعا کارش آرام نخواهد بود با این وجود مجیدی امیدوار است نزدیک به آمادگی بازیکنانش مقابل سپاهان دبل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تفریحی ۶ امتیازی بسیار مهم را ببرد.سپاهان نزدیک به {حذف} به دلیل آسیا از هر نظر {شرایط} خوبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله استقلالی‌ها را امیدوار می‌تنبل با این وجود ممکن است مسلما حریف را بازو کم نمی‌گیرند.

انتهای پیام/