طرح های وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندمبه گزارش بازار، سهراب سهرابی، سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی روز شنبه در جلسه ی نخست وزیری، با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به خودکفایی رسیده است، در گندم را در دستور کار خود قرار داده است. هدف برشمرد.

به گفته سهرابی ساماندهی بذور و تولید بذور رسمی با کیفیت، کنترل آفات و توسعه روشهای نوین آبیاری، توسعه کشت قراردادی، طرح جهش تولید در گندم زارها با پوشش قراردادن همه دیم زارها و همچنین سیاستهای حمایتی از کشاورزان و طرحهای آموزشی و ترویج کشاورزی از جمله. برنامه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به پایداری در دستور کار دارد.

به گفته سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در مسیر توسعه قراردادی در ۱۷ استان کشت قرادادی در سطح ۲۵۰ هزار زمین از اراضی به صورت آزمایشی آغاز شده و با بازخورد مثبت کشاورزان این میزان به ۲ میلیون نفر در سال زراعی افزایش می‌یابد. .

سهرابی در خصوص جهش تولید در مزارع گندم زارها گفت، قرار است تمامی دیمزارها تحت پوشش قرار گیرند. از این میزان 5 میلیون و 500 هزار نفر درآمد دارد.

به گفته سهرابی در مسیر طرح‌های حمایتی از کشاورزان تدبیری، چون دادن بذور اصلاح می‌شود، در بیمه کشاوری، دادن کودهای تقویتی و محرک‌های رشد و خرید تضمینی گندم از کشاورزان دیده شده است.

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص‌های تعیین قیمت تضمینی گندم از یک جمله تولید، سود متعارف زارع، قیمت جهانی و نرخ گندم در همسایه، خاطر نشان می‌دهد که این بررسی نقش مهمی در ترغیب کشاورزان به کشت گندم داشته است. قیمت تضمینی با توجه به فاکتورهای گفته شده قابل تغییر و به نفع کشاورزان خواهد بود.