طرح های ساماندهی بازار خودرو در حذف قرعه کشی استبه گزارش بازار، سید جواد حسینی کیا در خصوص حذف قرعه کشی خودرو هم به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برچیدن قرعه کشی تا پایان سال اشاره کرد و گفت: آنچه مهم است به نسبت افزایش پیدا کرده و خودروهایی که در پارکینگ تولید می شود. است در مقایسه با خیلی کاهش پیدا کرده، تجاری سازی و به مشتریان ارائه شده است این گام بلندی برای تنظیم بخشی از بازار است.

نماینده و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مصرف و تولید خودرو آزاد می‌شود، عوامل دیگری است که می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. را کنترل می‌کند و هم دست مافیا را خواهد داشت.

حسینی کیا یکی دیگر از راه‌های حذف قرعه کشی خودرو را نزدیک به قیمت بازار به تولید عنوان کرد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد دیگر چرا قرعه کشی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در خودروهای سود آنچنانی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سود ۱۲۰ هزار تومانی دلالان خودرو ۳ سال گذشته گفت: اگر قرار باشد از یک سمت ضرر کند و دلالان سود بهتر است قیمت به سمت واقعی شدن خودرو برود باشد.

حسینی کیا افزود: با واقعی شدن قیمت خودرو هر چند مشتری واقعی، مقدار بیشتری پرداخت می‌کند، اما هم قرعه کشی حذف می‌شود و هم نقدینگی جامعه از خودرو رخت می‌بندد و به سمت تولید می‌رود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در بحث کارشناسی نگاه به این است که خودروهایی که در محدوده قیمتی بین 7 هزار دلار تا 20 هزار دلار هستند و هنوز نهایی نشده است: مبدا خودروهایی با این قیمت تقریباً چینی است و خودروسازان دیگر. از ترس اخم آمریکا حاضر نمی‌شوند به ما خودرو بفروشند.

حسینی کیا با توجه به این تجربه گفت: باید به سمت برویم که دانش فنی اش را منتقل کنیم و یک بخشی از آن را بومی سازی کنیم و ۲۰ الی ۳۰ درصد قطعات را در داخل تولید کنیم که بتوانیم آرام آرام به سمت داخل ببریم، این هم همینطور است. ایجاد می‌کند و همه‌اش هم وابستگی نیست.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان را برای مونتاژ بیشتر ناکافی دانست و افزود: کل کشور اگر سه نوبت هم کار کند و همه پای کار بیایند و مشکل نقدینگی هم نمی تواند باز هم کفایت نیاز به داخل کند، بنابراین اتفاق جدید وارداتی نیست. کامل خودرو است.