طرح نظام ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها توسط کمیسیون عمران ارائه می‌شودبه بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری، در رابطه با وضعیت‌های ناایمن تهران، گفت: پس از ریزش متروپل آبادان که جان ساختمان از هموطنان را گزارش جلسات متعددی با محوریت طرح‌های آواربرداری و تسریع در عملیات امدادرسانی و همچنین در ساختمان‌ها ساخته شد. ویژه ایمن سازی ساختمان های پر خطر و نایمن برگزار می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساختمان‌های نایمن به دو دسته تقسیم می‌شوند، ساختمان‌های حال ساخت و سازهای در حال بهره‌برداری. برای ساختمان‌های در حال ساختی که ناظر نظام مهندسی نسبت به عدم ایمنی، وجود اشکال فنی و تخلف در ساخت اعلام نظر کار ایمان‌سازی ساده تر بوده و می‌تواند با اصلاح و تقویت سازه و نقشه وضعیت ساخت بهبود پیدا کند که در این میان وزارت کشور. ، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران، وزارت کار و وزارت بهداشت نیز باید وارد شده و گزارش ناظر ساختمان را بررسی کند و در صورت لزوم مانع از اجرای عملیات شود.

وی افزود: در ساختمان‌های ویژه‌ای که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، اما توسط مجموعه‌های مختلف بررسی قرار گرفتن و تشخیص داده‌ها، راه‌حل‌هایی را تشکیل می‌دهند که باید بررسی شوند. هم اکنون مهم‌ترین ارگانی است که به این موضوع می‌پردازد، سازمان آتش نشانی و تا حدودی هم سازمان مدیریت بحران است که نظر خود را در مورد تصمیم‌گیری اعلام می‌کنند اما قدرت توقف فعالیت‌ها و اعمال قانون و جریمه وجود ندارد. برخی از ساختمان‌های تهران بیش از ۷ بار اختراع نشدند اما هیچ اقدامی برای آن‌ها انجام نشد.

شاکری اظهار کرد: سازمان نشانی تنها می‌تواند به احتمال وقوع حریق نا امن ساختمانی را به دستگاه قضایی اعلام کند. از این رو برای ارزیابی ایمنی ساختمان ها توسط ارگان های آتش مانند وزارت کشور، سازمان نشانی، مدیریت بحران و سازمان نظام مهندسی احصا شده و وظایف دستگاه ها به آنها گوشزد می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه ایمن سازی ساختمان های تجاری به معنی تعطیلی کسب و کار مردم نیست، اضافه کرد: هم اکنون دانشگاه ها و سازمان نظام مهندسی با قدرت وارد میدان شدند و برای ایمن سازی ها به صورت طبقه ای و واحدی طرح شدند. و برنامه ارائه می‌کند اما مالکان را برای فرار از ایمان سازی با فضاسازی از این کار تفره می‌روند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام ارزیابی ایمنی ساختمانهای تهران باید به عنوان مجری و دادستانی به عنوان ناظر قانونی داده شود. اظهار کرد: مجموعه های متولی باید منطقه به منطقه و خیابان به خیابان ها را مورد بررسی قرار دهد و با اولیت ساختمان های پروژه ایمن سازی را آغاز کنند و اگر مالکان به دلایل منابع مالی از ایمن سازی تفره می رود، دولت با ارائه پیشنهادات مناسب. با سود اندک مالکان را در اجرای این امر یاری کند. کمیسیون عمران جمع بندی خودش را در متروپل ارائه خواهد کرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کمیسیون عمران گزارش خود را از وضعیت ساختمان متروپل هفته آینده در صحن علی قرائت می‌کند و همچنین بر اعلام اسامی متخلفان، دستگاه‌ها را مکلف به اجرای برخی موارد خواهند کرد.