طبقه بندی دهک های یارانه اشکالات اساسی استبه گزارش بازار، علی علیزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 21 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری در خصوص حفظ مردم از یارانه جدید دولت گفت: برخی از مردم معتقدند اطلاعات آنها به غلط ثبت شده است.

نماینده مردم مراغ وعجب شیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم ها سایت سریع ثبت نام یارانه توسط دولت باز نشده است، بنابراین دولت چه هرتر نسبت به باز کردن این سامانه برای مراجعه به مردم اقدام کند. برخی از اطلاعات مردم در خصوص ازدواج، املاک و یا حتی افرادی که پیش از این شاغل بوده اند و اکنون بازنشسته شده اند، در بحث طبقه بندی دهک ها به اشتباه ثبت شده است.

وی همچنین در تذکر دیگری در خصوص آزادسازی قیمت آرد برای نانوایی های غیرسنتی اظهار کرد: دولت صرفاً به نانوایی های سنتی آرد سهمیه ای و یارانه ای پرداخت می کند و سایر حوزه های این حوزه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. پزهای سنتی که در مناطق گردشگری قرار دارند که از آنها نیز شامل زنان سرپرست خانوار هستند، در این طرح جدید نادیده گرفته شده اند.

علیزاده تاکید کرد: همچنین سیستم توزیع آرد در روستاها را دارد، دولت در این خصوص بهتر است انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: اولین اثر اصلاح قیمت ها در طرح جدید دولت بر روی نهاده های کشاورزی بوده و قیمت آنها آزاد می شود، بر این اساس تولید افزایش یافته و عملاً کشاورزان با مشکل سرمایه در نتیجه ممکن خواهد شد، بنابراین. دولت تدبیری بیاندیشد تا کشاورزی دچار رکود نشود.