ضرورت حمایت از بازار سرمایه در برابر بازارهای رقیب موازیبه بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اشکان زودفکر کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه توجه کافی، سرعت و سیاست دولت به تنظیم مقررات در بازارهای سفته‌بازی نیست، باعث می‌شود که با وجود نرخ منفی، سرمایه‌ها به سمت بازارها باشد. دیده بازی رفته و یا در بازارهایی چون ملک راکد می شود، گفت: مطمئن در بازار سرمایه به دلیل تورم افسار گسیخته، قیمت گذاری دستوری، جدیت در اجرای مقررات و عدم اطمینان سرمایه گذاران به تصمیم گیری سیاست گذاران در قوانینی که نتیجه آن عدم امکان پیش بینی آینده است. شرکت‌های بورسی و سیستمی سیستماتیک در شرکت‌های کلان شرکت‌ها هستند، که باعث می‌شوند منابعی از بازار سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مهم‌ترین تصمیم‌گیری برای خرید سهام خود در شرکت‌ها انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بازار سرمایه تدوین و اعلام صریح نیازمند تصمیم گیری و تبعیت از قوانین و مصوبات نهادها در آن و رای ممتاز نمایندگان سازمان بورس در نهادهای قانون گذار و تصمیم گیری برای بهبود وضعیت و تحول است عنوان کرد: با وجود شرکت های عالی. در فصل بهار، این روزها شاهد خروج بسیاری از بازارها هستند که به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی یک استراتژی حساب‌شده، مشخص، مدون و پایبندی همه ارکان اقتصادی به آن، می‌توان در بازار به مد نظر و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان رسید.

به گفته زودفکر؛ مسائل بورس در جامعه به‌قدری مهم است که در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان و حتی بررسی نظرهای خود به طور مستقیم از متولیان استفاده می‌شود که نمایندگان بخش بزرگی از جامعه تامین می‌شوند.

این کارشناس بازار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین نیازهای بازار سرمایه فرهنگ سازی است، می گوید: در تمام کشورهای دنیا در شبکه های تلویزیونی، برنامه های آموزشی به صورت مستقیم و چه به صورت آموزش غیرمستقیم با تولید سریال ها و برنامه های سرگرم کننده برای آشنایی مردم. با بورس و بازار سرمایه به نمایش گذاشته می‌شود تا عموم مردم با کارکرد حوزه بازار سرمایه، مزایا، فرصت‌ها و حتی نگرانی‌های آن‌ها آشنا شوند که طی سال‌های گذشته برای این موضوع انجام می‌شود اما مطمئناً آنطور که باید آن را برای تدوام انجام نشد و انجام داد. جای خالی فرهنگ سازی در بازار سرمایه به وضوح دیده می شود.

زودفکر یکی دیگر از الزامات بهبود وضعیت فعلی بازار سرمایه را نیاز به اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازها می‌داند و می‌داند که در شرایط فعلی باید اعتماد را به بازار برگرداند که یکی از روش‌های آن تضمین سرمایه با ابزارهایی مانند عملکردی است. … توسط شرکت‌هایی است که از آرزو، آینده و شرایط مطلوب بنگاه اقتصادی خود مطمئن هستند.

وی اضافه کرد: یکی از چالش‌های دیگر فرار پول‌ها از بازار سرمایه و تولید، امنیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی به ملک خاص است. در شرایطی‌که سرمایه‌گذاران بخش‌بندی و مفید کشور با شفافیت اقدام به پرداخت انواع عوارض و عوارض و مشارکت در سازندگی کشور می‌کنند، جدیت و قوانین موجود در بازار یک حاشیه امن، خالی از مالیات و سرمایه‌گذاری برای کسانی است که باید به آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این بخش را ایجاد کرده است.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: جز یک مسکن دارای ماهیتی دوگانه است، از یک سو به عنوان یک نیاز مورد نیاز است و از طرف دیگر ابزاری برای سرمایه گذاری به می‌آید. طبیعی است که از مورد اول باید با وسواس بسیار و بیشتر برای واحدهای لوکس و بیشتر از یک مسکن به صورت تصاعدی پذیرفته شود، از طرف دیگر در مورد مسکن هایی که با سرمایه گذاری یا سوداگری خریداری، نگهداری و حتی به نوعی قابل استفاده است، تعیین می شود. است، می‌توان با خیال آسوده مالیات‌های تصاعدی گرفت. چرا که این سوداگران بخش مسکن هستند که در کنار تورم عمومی کشور، باعث می‌شود قیمت‌های این سوداگران در بازار باشد و سرمایه‌های فعال بازار سرمایه و تولید کشور را جذب کرده بازی می‌کنند.

وی اضافه کرد: اگر سوداگری از این بازار حذف شود، سرمایه‌هایی می‌شوند که باعث می‌شوند این سرمایه‌ها وارد بازار سرمایه شوند و کشور را تولید کنند و باعث شکوفایی اقتصاد شوند و از آن‌طرف بازار مسکن نیز دارای ثبات قیمتی می‌شوند.

این کارشناس در قسمتی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه سیاست‌گذاران باید مانع گسترش شرکت‌ها در قوانین به مواردی مانند الزام توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تکمیل ارزش‌های صنعت خود شوند و در برخی از شرکت‌های بزرگ‌تر با کسب درآمد باشند، گفت: سهام شرکت‌های کوچک و چابک رقیب و نفوذ در آنها در عمل این شرکت‌ها را به نفع خود می‌کنند که این یک رقابت ناسالم است و می‌تواند شرکت‌های توانمندتر و بزرگتر سرمایه‌گذاری را داشته باشد باید با تکمیل ارزش این کار را انجام دهد تا هم بالاترین کسب‌وکار را داشته باشد. می کنند و هم این سود باعث می شود شرکت های کوچکتر انجام شوند.

زودفکر با تاکید بر اینکه سرمایه دولت از بازار در تقابل با بازرهای رقیب و سهفته بازی سود بسیار زیاد است، افزایش درآمد شرکت‌ها و به طبع آن افزایش درآمدهای مالی دولت، افزایش قدرت رقابت شرکت‌های داخلی در رقابت با رقیبان منطقه‌ای، افزایش قدرت ممکن شرکت‌ها، افزایش نیرو، جلوگیری از نخبگان کشور و … را افزایش می دهد و به طبع آن توان آنها را در پرداخت حقوق می دهد.