ضرورت افزایش ضریب نفوذ دانش در صنعت پرورش محصولات شیلاتیبه گزارش، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: پرورش ماهی در دنیا که از حدود 90 درصد آن در قره آسیا می‌گیرد، جزوات بیشتری را در دنیا در بخش کشاورزی به حساب می‌آورد.

قاسمی افزودن در استفاده از فناوری از ما بسیار پیشرو در این زمینه عقب هستیم، در آلمان بر اساس تحقیق انجام شده، با 15 لیتر آب و استفاده از آن به 600 تن ماهی تولید می‌شود، اما ما اینجا از آب استفاده می‌کنیم. ما با استفاده از فناوری و فناوری را با مکانیزم کشاورزی اشتباه گرفته ایم، یعنی می‌گوییم ابزارآلات را بیاوریم برای کشت مکانیزه، اما می‌توان مکانیزه را با تفاوت‌های هوشمند و بین‌های زیادی می‌سازد.

به گفته قاسمی بر اساس آماری که وجود دارد حدود یک میلیون تن محصول شیلاتی در ایران تولید می شود در حالی که اگر از 3300 کیلومتر نوار ساحلی با جزایرمان در شمال و جنوب کشور استفاده کنیم می‌توانیم این میزان را به 3 تا 4 برابر افزایش داده و امنیت غذایی داشته باشیم. و تأمین سلامت مردم را با استفاده از منابع آبزی در سفره و سبد غذایی مردم تأمین می‌کند که البته این امر مهم در صورت تحقق خواهد بود که ضریب نفوذ علم را در این صنعت افزایش می‌دهد که هم بهره برود و هم اقتصادی را تولید کند.

قاسمی به عنوان مثال به پرورش ماهی قزل آلا در نورژ اشاره کرد که با داشتن 3 مرکز تکثیر تخم کشت قزل آلا به دلیل استفاده از دانش در کنار ابزار کناره گیری بازار را فتح کند، اما ما با وجود داشتن 100 مرکز به این مهم دست می زنم. یابیم.

قاسمی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران وبراری کشور از حدود 100 هزار زمین زمین‌های مستعد پرورش میگو در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان گفت باید از این امکان بالفعل به خوبی استفاده کنیم و استفاده نکنیم که به ما زیان وارد می‌کند.